Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er en medlemsejet virksomhed indenfor skov, natur og landskab med ca. 4.300 medlemmer. Vores medlemmer ejer ca. 20% af de danske skove.

Skovdyrkernes 5 foreninger med ca. 100 ansatte dækker hele Danmark. Vi er et tilbud for alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer, skovrejsning, vildt og natur.

Skovdyrkernes kerneydelse er rådgivning, hvor udgangspunktet er den enkelte ejers ønsker og behov. Den konkrete rådgivning hos medlemmerne fører ofte til opgaver, som Skovdyrkerne udfører med hjælp af underentreprenører eller ved at Skovdyrkerne afsætter skovens produkter.

Skovdyrkernes årlige omsætning er over 500 mio. kr. og skabes gennem rådgivning, handel med nåletræstømmer, løvtrækævler, flis, juletræer, klippegrønt, planter og udførelse af arbejde i skoven og i det åbne land.

Alle 5 foreninger deltager i LIFE ForFit projektet.

Læs mere om skovdyrkerne her

Kontakt

Skovdyrkerne
Ulrik Kragh Hansen
Skovfoged
ukh@skovdyrkerne.dk