Biodiversitet

Naturnær skovdrift har længe været betragtet som en potentielt gavnlig måde at dyrke skov på for at øge biodiversiteten og forbedre økosystemtjenester, som fx CO2-lagring. Når skoven dyrkes naturnært efterligner skovejeren naturens måde at være skov på. Det er mange forskellige træarter i forskellige aldre. Flere store gamle træer efterlades både for at være frøkilder og for at være et levested for svampe og insekter og andre indikatorer for biodiversitet.

Naturnær skovdrift

Naturnær skovdrift har længe været betragtet som et dyrkningssystem, der potentielt har en gavnlig effekt på biodiversiteten og forbedre andre økosystemtjenester, som fx CO2-lagring. Næsten halvdelen af Danmarks skovareal er nåleskov, derfor udgør konvertering af de skove til naturnær skovdrift et væsentligt potentiale for at øge biodiversiteten i Danmark. Tilsvarende er der et potentiale i skovrejsning efter naturnære principper. 

Forskere er i gang med at undersøge mere systematisk om en skov, der drives efter naturnære principper, også giver mere biodiversitet. Tesen er, at der kommer flere arter og mere diversitet, når man efterligner naturen i skovdyrkningen. 

Abonner på nyhedsbrevet og få materiale i august

Vi skriver på materiale om skov og biodiversitet, hvor du bl.a. får et katalog over mikrohabitater, som værktøj til at måle biodiversitet.

>> Tilmeld dig nyhedsbrevet. 

I den fugtige skovbund kan der gro en mangfoldighed af planter. Dette er et nærbillede af skovbunden i en naturnært drevet skov, hvor nye træer - her en douglasgran - vokser i skovbunden, side om side med mos, græs og bregner. Foto Janne Bavnhøj