Aktiviteter

LIFE ForFit gennemfører aktiviteter på ca. 220 lokaliteter fordelt på 85 skove

Aktioner / indsatser

LIFE ForFit gennemfører aktiviteter på ca. 220 lokaliteter fordelt på 85 skove. Projektets omdrejningspunkt er en konkret omlægning af 3.800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov til mere varierede og klimarobuste bevoksninger gennem dels naturlig foryngelse og dels introduktion af flere nåletræs-arter samt hjemmehørende løvtræer. Derudover rejses 85 ha ny skov efter naturnære skovdriftsprincipper.

Projektet understøtter udvikling af styringsværktøjer til naturnær skovdrift såsom tilpasning af tilvækstmodeller og økonomiske modeller, omkostningseffektive CO2- og biodiversitets-indikatorer samt uddannelsesmateriale og kurser til alle niveauer i den professionelle skovsektor.

Her kan du læse mere om, hvad de enkelte aktiviteter i projektet omfatte