Om projektet

Projektbeskrivelse

LIFE Forest Fit for future kaldenavn: LIFE4Forest. 

Omkring halvdelen af det danske skovareal er dækket af nåletræer, som producerer træ til blandt andet industrien og byggeriet. Nåletræsskove kan opsuge væsentligt mere CO2 pr. areal end løvskove, og nåletræsskove er derfor vigtige i vores omstilling til en mere klimavenlig og biobaseret fremtid. Der er stigende efterspørgsel efter træ som erstatning for fossile brændstoffer, stål, beton, plastprodukter m.v.. Men traditionelle, ensartede nåletræsplantager har vist sig sårbare overfor storme, tørke og insektangreb, som forventes at blive hyppigere med klimaforandringerne. Det kræver derfor en ændring i skovbrugspraksis.

Naturnær skovdrift er en driftsform, som øger nåletræsplantagernes robusthed gennem artsblandinger og strukturel variation. Imidlertid har forskellige barrierer gjort skiftet mod naturnær skovdrift vanskelig i det danske og nordtyske skovbrug.

Ny viden

LIFE ForFit fokuserer på at belyse disse barrierer og samle eksisterende og ny viden om naturnær skovdrift. Det sker ved at afprøve driftsformen i en række private og statsejede skove. LIFE ForFit fokuserer desuden på opsamling af viden om CO2-lagring og biodiversitet i skove med naturnær skovdrift samt udvikling af planlægningsværktøjer og uddannelsesprogrammer målrettet skovbrugssektoren.

Økonomi

Projektperiode: 2020-2028

kr. 53,6 mio: EU LIFE-programmet
kr.  3,0 mio: Aage V. Jensen Naturfond
kr. 31,2 mio: Naturstyrelsen
kr. 10,4 mio: Øvrige partnere
kr. 98,2 mio: Samlet projektsum

Oplysninger på denne hjemmeside afspejler kun forfatterens holdning.

EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger.

Tilmelding til nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev, som udkommer ca. 4 gange årligt og ved særlige events.
Tast din mail og klik ”tilmeld”.
Du er tilmeldt, når du klikker på link, du modtager på email.