Skovdyrkning og socioøkonomi

Måling af den skovdyrkningsmæssige og socioøkonomiske indvirkning ved naturnær skovdrift

Målet med LIFE Forfit er at indsamle data på en række parametre med henblik på at nedbryde barriere mod introduktion af naturnær skovdrift. Indsamling af data gennem hele projektperioden er derfor en vigtig del af projektet. Den lange tidshorisont for træproduktion og dermed valide data en af årsagerne til, at projektet varer i otte år.

I aktion C1 etableres et net af plots i 200 udvalgte bevoksninger til måling af den kvantitative effekt af konvertering til naturnær skovdrift. Fra nettet af måleplots indsamles data til en systematisk statistisk analyse af en række nøgleparametre, såsom artssammensætning, skovstruktur, foryngelsessucces, vildtskader, dødt ved og mikro-habitater.

Vurdering af den socioøkonomisk indvirkning baseres primært på den rekreative værdi.