Forvaltning af vildt

Forvaltning af vildt og metode til vildtskademonitering

Bestande af især rådyr, krondyr og dådyr spiller en stor rolle, når man vil sikre træarts-sammensætning i skovene. Foryngelse af træer uden hegning er visse steder umulig grundet store bestande af vildt.

Naturnær skovdrift giver et kontinuerligt plantedække i skoven og store områder med selvforyngelse giver læ og en konstant fødekilde i skoven. Det forventes at kunne medføre mindre stress blandt vildtet pga. færre forstyrrelser og samtidig også føre til færre skader på unge træer forårsaget af vildtet. Alt i alt forventes skove forvaltet efter naturnære skovdriftsprincipper at opnå en højere bæreevne.

Projektet vil med denne aktion fokusere på

  • Beskyttelse af planter (afdelingsniveau) – herunder afprøvning af fårefedt, Trico
  • Afprøve forskellige jagt-regimer (skovniveau)
  • Udvikle og implementere metoder til registrering og kvantificering af vildtskader