Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter — ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Naturstyrelsen ejer 18% af de danske skove og har siden 2005 arbejdet med naturnær skovdrift.

Naturstyrelsen har ca. 670 medarbejdere. Ca. 130 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 85 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 16 lokale enheder i hele landet.

Af de 16 lokale enheder deltager de 12 enheder i LIFE ForFit-projektet.

Læs mere om Naturstyrelsen her

Kontakt

Naturstyrelsen Vendsyssel
Helle Kold Jespersen
Projektleder
hekje@nst.dk
Tlf. +45 2121 5512

Naturstyrelsen Himmerland
Ole Hyttel
Projektleder
ohy@nst.dk
Tlf. +45 2066 8221