Undervisning

Abonner på nyhedsbrev

Her bygger vi hjemmeside op om undervisning og undervisningsmateriale. 

Siden vil være tilgængelig den 20. juni 2024. 

Abonner på nyhedsbrev og få besked, når undervisningsmaterialet er klar. 

Skov dyrket efter naturnære principper

Den danske skov udgør et enestående og fascinerende økosystem, som er oplagt at bruge i både kortere og længere undervisningsforløb - særligt i naturgeografi og biologi.

LIFE 4Forest undervisningsside har til formål at oplyse danske elever om, hvordan man dyrker skove efter naturnære princippet. Her er der særlig fokus på dyrkning af nåletræ. Emnerne er 

  • klimasikring
  • skoven som økosystem

Målgruppen er både lærere og elever i gymnasieskolen. Fokus er særligt på fagene biologi, naturgeografi, men også samfundsfag og dansk kan inddrages. 

Siden kan også bruges som inspiration til projektopgaver, større skriftlige opgaver og til AT-forløb.

  • biodiversitet

Det kan du bruge det til i undervisningen

Materialet bidrager til empiri og databaseret undervisning.  Du får datasæt for CO2 binding, og økonomi i træ salg etc. Der er metoder til at kvantificere biodiversitet. 

LIFE 4Forest har stillet materiale til rådighed, hvor man får tal på, hvor meget CO2, der bindes i træet og i møbler over tid og fx beregne hvor meget skov vi skal plante for at kompensere for danskeres CO2 udledning.

Der er data for 

  • Hvor meget vedmasse skoven producerer
  • Hvor mange penge man kan få for træet
  • Hvor meget CO2 der bindes i skoven

Klimasikring og skoven som økosystem

Biodiversitet og viden