Unge bevoksninger

Forbedring af kvaliteten i unge bevoksninger

Manglende viden om håndtering af unge blandingsbevoksninger har været udpeget som en barriere i forbindelse med konvertering til naturnær skovdrift, idet det kan medføre en risiko for dårligere trækvalitet og forøgede omkostninger.

Denne aktion bidrager med viden om omkostninger og metoder til håndtering af naturlig foryngelse og unge bevoksninger.

Tre modeller til udtydning afprøves i praksis på 650 ha:

  • Model 1. Udrensning. Kulturen er under 1,5 meters højde
  • Model 2. Udrensning. Hugst omkring fremtidstræer i bevoksningshøjden 1,5-7 m.
  • Model 3. Opstamning. Kvalitetsforbedrende tiltag på hovedtræer

Derudover afprøves i denne aktion brug af et biologisk bekæmpelsesmiddel i form af svampesporer til bekæmpelse af den invasive art Glansbladet Hæg (Prunus serotina), der flere steder forhindrer konvertering til naturnær skovdrift. 

Find bilag i dokumentarkivet.