Organisation og partnere i projektet

Samarbejde på tværs

Når der skal opsamles eksisterende viden om naturnær skovdrift og driftsformen skal udvikles med henblik på implementering bredt, er det nødvendigt med et projekt, der rummer en bred repræsentation af  skovbrugssektoren. Indsatserne i LIFE ForFit gennemføres i samarbejde mellem projektets 21 partnere, som omfatter en række private skovbrug, rådgivere inden for skovbrug, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Partnerskabet med Schleswig-Holsteinisches Landesforsten bringer mangeårig praktisk erfaring med naturnær skovdrift med ind i projektet.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet (IGN) er en central partner, der står for opsamling af eksisterende praktiske erfaringer med naturnær skovdrift, en erfaringsopsamling det private skovbrug har efterlyst. IGN sikrer sammen med Dans Skovforening desuden, at de mange erfaringer opsamles undervejs i projektet og udviklingen af undervisningsmateriale formidles ud til uddannelsessektoren samt til offentligheden i øvrigt.

Organisation

Styregruppe

 • Peter Ilsøe, formand, Naturstyrelsen
 • Helle Kold Jespersen, Naturstyrelsen
 • Jesper Tranberg, Naturstyrelsen
 • Tanja Olsen, Dansk Skovforening
 • Pernille Karlog, Miljøstyrelsen
 • Michael Glud, HedeDanmark
 • Vivian Kvist Johannsen, IGN
 • Jens Christian Dahl, Løvenholm
 • Jens-Birger Bosse, Landesforsten Schleswig-Holstein
 • Kristian Gernow, Skovdyrkerforeningen
 • Niels Peter Dalsgaard Jensen, Salten Langsø