Baseline studium

Baseline studium

Naturnær skovdrift har været anvendt som skovdriftsform i nåletræsplantager af lokale skovenheder i Naturstyrelsen siden handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene blev implementeret i 2005. I Schleswig-Holsten har naturnær skovdrift været en del af skovstrategien i 30 år. Selvom implementeringen er gennemført flere steder i statsskovene og til en hvis grad også i det private skovbrug, mangler en systematisk opsamling af erfaringer med konvertering af traditionelle nåletræsplantager til skov med mere varieret struktur.

Målet med denne aktion er at kortlægge den eksisterende viden indenfor naturnær skovdrift i Danmark og Schleswig-Holsten med henblik på praktisk implementering i projektområderne fra projektets begyndelse. Implementeringen af viden vil være en iterativ proces med en gradvis forbedring og tilpasning af konverteringsmetoder gennem hele projektperioden.

Første skridt i denne aktion er at få indsamlet gode og dårlige erfaringer med konvertering af nåletræsplantager til naturnær skovdrift. 50 bevoksninger udpeges til systematisk indsamling af data om praksis i implementeringen af naturnær skovdrift.

Se også nyhed om: Hvad ved vi om konvertering til naturnær skovdrift i nåleskov i dag?

Baseline studierapporten findes i dokumentarkivet.