Billeder

Billeder til undervisningsbrug

Her er billeder af naturnær skovdrift, som du frit kan bruge, hvis du nævner LIFE 4Forest og Janne Bavnhøj som fotograf.

Douglasgran ca. 50 år i naturnær skovdrift. Foto: Janne Bavnhøj
Fugtig skovbund i en naturnært drevet skov - douglasgran. Foto: Janne Bavnhøj
Stammer af rødgran ved vej - renafdrift. Foto Janne Bavnhøj
Kimplante af douglasgran, der gror i mos - skovbunden i naturnært drevet skov. Foto: Janne Bavnhøj
Naturnær skovdrift med douglasgran, som hovedtræart. Foto: Janne Bavnhøj
Rødgranbevoksning efter renafdrift. Foto: Janne Bavnhøj
Rødgranbevoksning med døde tæer og røde nåle. Foto: Janne Bavnhøj
Skovrejsning af naturnær skov - Addit skov. Foto: Janne Bavnhøj
Skovrejsning af naturnær skov - Addit skov. Foto: Janne Bavnhøj
Douglas granbevoksning - naturnær skovdrift
En samling af træer, er det en skov? Foto Janne Bavnhøj