Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Vores arbejde giver skovejere mulighed for at drive skovbrug på forretningsmæssige vilkår og at udvikle natur- og miljøværdier til gavn for både ejerne og samfundet.

Vi er den organisation, som varetager skovejernes erhvervspolitiske interesser. Vi arbejder politisk for at skovejerne gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove.

Vi samler skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.

Dansk Skovforening repræsenterer over 60% af det private skovareal. De fleste medlemmer er skovejere, men virksomheder, organisationer og privatpersoner med interesse i skove kan også være medlemmer.

Der er en stor politisk fokusere på skov og skovens muligheder for at bidrage til den grønne omstilling og beskyttelse af biodiversitet. Den offentlige debat viser imidlertid, at der er behov for øget information om skovforvaltning og mulighederne for at forvalte skove bæredygtigt, så de begge kan bidrage til klima- og biodiversitetsmål.

Dansk Skovforenings rolle i projektet er derfor at kommunikerer om skov og skovbrug og projektets resultater til politikere, interessenter og den generelle befolkning samt bedste praksis til vores medlemmer.

Læs mere om Dansk Skovforening her

Kontakt

Dansk Skovforening
Tanja Blindbæk Olsen
afdelingsleder, Erhvervspolitisk afdeling
to@skovforeningen.dk
Tlf: +45 3378 5214
Mobil: +45 2537 1977