Clasonborg

Naturen viser sig fra sin absolut smukkeste side omkring Skarrildhus, Sinatur Hotel og Konference  hvor den store park med enorme rhododendronbuske og Karstoft å sætter trumf på idyllen. Indvendig venter smukke stuer, charmerende konference og selskabslokaler, en hyggelig ny renoveret reception, lounge, bar, vinkælder og restaurant hvor vores kokke frister med smagfulde retter af lokale og økologiske råvarer og hvor vores sommelier har sammensat en spændende vinkælder og kort ud fra bæredygtighedsprincipper. Skarrildhus har sølvmærket i økologi.

Skarrildhus, Sinatur Hotel og Konference er en del af Sinatur-kædens stærke bæredygtighedsprofil. Under mottoet ”Vi driver hotel som naturen ville gøre det” er Sinatur-kæden i dag markedsledende på bæredygtig hotel og konferencedrift, med fokus på klima og cirkulær økonomi. Med placeringer i nogle af Danmarks flotteste naturlokaliteter er et medansvar for naturen omkring os en vigtig styrke i Sinaturs profil. Vi forbedrer naturgrundlaget på vores lokationer, og demonstrerer, hvordan naturen kan integreres med bæredygtig hotel- og konferencedrift. Ambitionen er at vise, hvordan branchen kan integrere naturen i værditilbuddet til kunderne gennem forbedrede oplevelser, integration i den gastronomiske linje, nye tilbud i relation til naturen.

Skarrildhus’s tilstødende skov & naturarealer udgør 465 ha og ligger naturskønt på den midtjyske hede.  Disse arealer kaldes i daglig tale Clasonsborg og forvaltes af HedeDanmark ud fra en målsætning om at udnytte skovene bæredygtigt i relation til både rekreative, naturmæssige og økonomiske muligheder. For at understøtte denne målsætning blev Clasonsborg PEFC skovcertificeret i 2009.

Ca. en trediedel af arealet på Clasonsborg udgøres af åbne naturarealer – hede, overdrev, enge – hvoraf der udføres aktiv naturpleje, med afgræsning af vildheste, på ialt ca. 70 ha.

Det skovbevoksede areal udgør i dag ca. 310 ha og heraf er de 110 ha skovrejsning, som er tilplantet på tidligere landbrugsjord i perioden fra 1996 til 2001. Store dele af skovarealerne er derfor ung skov, men på trods af dette, arbejdes der i den daglige drift af skovene, ud fra en langsigtet strategi om overgang til mere naturnær skovdyrkning. Dette gennem valg af lokalitetstilpassede træarter, blandingsbevoksning med flere træarter og gennem driftsformer, der drager fordel af naturens naturlige processer. En mere naturnær skovdyrkning vil udover en større robusthed overfor storme, klimaændringer og skadevoldere formentlig også være mere fleksibel i relation til menneskets skiftende behov i forhold til benyttelse. Endelig vil en mere naturnær skovdyrkning bidrage til at sikre biodiversiteten i produktionsskovene, så vi fortsat kan høste verdens mest bæredygtige råstof – træ…

Vi er derfor glade for at være med i Life ForFit projektet og for at bidrage til en bæredygtig udvikling af fremtidens produktionsskove.

Læs mere om Skarrildhus, Sinatur Hotel og Konference her

Kontakt

Skarrildhus
Kirsten Secher Villumsen
Direktør
kisv@sinatur.dk
Tlf. +45 9719 6233