Skovrejsning

Skovrejsning

Til dato har støtte til skovrejsning kun omfattet skove med løvtræ. Med det stigende fokus på klima-robuste skove og produktion af træ til byggeindustrien, vil der hurtigt opstå et behov for rejsning af skove primært med nåletræ.

Målet med denne aktion er derfor at producere en manual til rejsning af nåletræsdomineret skov baseret på principperne for naturnær skovdrift.

Manualen bringes i anvendelse ved rejsning af 85 ha ny skov fordelt på 3 lokaliteter.

Se et eksempel på skovrejsning til naturnær skovdrift med nåletræ.