CO2-lager og biodiversitet

Måling af effekter på CO2-lager og biodiversitet

Viden om biodiversitet i nåleskov i Danmark og Nordtyskland og mulighederne for at forvalte skovene mod en højere biodiversitet er begrænset. Da nåleskov udgør næsten halvdelen af skovarealet, vil de kunne bidrage markant til en forøgelse af biodiversiteten på nationalt plan.

Naturnær skovdrift har været identificeret som et middel til at forøge bidraget af økosystemtjenester såsom CO2-lagring og flere habitater. Selvom naturnær skovdrift har været på dagsordenen i årtier, er det begrænset hvad der er af viden om bidraget til disse økosystemtjenester.

Denne aktion er målrettet en måling af udviklingen af kulstoflagre i skove under konvertering til naturnær skovdrift samt identifikation af centrale indikatorer for biodiversitet.

Kulstoflagrene vil blive estimeret for 5 kulstofpuljer som anvist af IPCC.

Identifikationen af biodiversitetsindikatorer vil omfattet strukturelle elementer, indsamling af jordtyper og arter såvel som indsamling af prøver af mikrobiologi og genetiske karakteristika.