Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen Sorø Akademi er en privat erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole, som er en gymnasieskole med tilhørende kostskoleafdeling. Ejendommen udspringer af et gammelt klostergods, og Stiftelsens historie går tilbage til 1161.

Fondens erhvervsmæssige aktiviteter omfatter bl.a. skovdrift på 3.400 ha bevokset med primært løvtræ. Fondens aktiviteter tæller endvidere grusgravning, boligudleje og landbrugsdrift m.m..

Stiftelsen har ca. 25 fuldtidsansatte, og har en bred berøringsflade både lokalt og nationalt. Skovdistriktet er særligt kendt for sin bøgedyrkning og har været intensivt drevet i flere hundrede år.

Stiftelsen ejer og administrerer den kendte urørte skov ”Suserup skov”, som har været udlagt til naturvidenskabelige formål siden 1920. 

Kontakt

Stiftelsen Sorø Akademi
Jens Kristian Poulsen
Direktør
jkp@stiftsor.dk
Tlf. +45 2465 8869