Konvertering

Konvertering til naturnær skovdrift

Denne aktion består i at traditionelle nåletræsbevoksninger konverteres til naturnær skovdrift ved underplantning, såning, hegning, tynding, jordbearbejdning m.v.. I alt afprøves 10 forskellige konverteringsmodeller henover projektperioden. Konverteringen finder sted i 75 skove geografisk fordelt i Danmark og Schleswig-Holsten og omfatter i alt 4.200 ha.

Model  1. Midaldrende bevoksninger – indplantning/underplantning i grupper
Model  2. Introduktion af stabiliserende løvtræ
Model  3. Naturforyngelse under ældre blandet nåletræ/løvtræ
Model  4. Knusning af grupper i monotone selvforyngelse og konvertering
Model  5. Suppleringsplantning under ældre bevoksninger/skærmstillinger
Model  6: Konvertering af udlevede pyntegrøntbevoksninger
Model  7. Kulisseforyngelser eller skærm i OMO og FBF i f.eks. klitplantager
Model  8. Foryngelse i lysbrønde i ældre nåletræsbevoksninger
Model  9. Såning i gruppevis og i striber
Model 10. Konvertering med højt indslag af løvtræer ved brug af containerplanter

Find bilag i dokumentarkivet.