Planlægningsværktøj

Udvikling af planlægningsværktøj til naturnær skovdrift

Nuværende planlægningsværktøjer til skovforvaltning er baseret på vækstmodeller for ensartede og ensaldrende monokulturer i et renafdrift-system efterfulgt af genplantning. Da naturnær skovdrift stiler mod etablering af mere diverse skove uden brug af renafdrift, er de eksisterende planlægningsværktøjer ikke anvendelige.

Arbejdet med udvikling af styringsværktøjet omfatter følgende elementer:

  • Tilpasning af tilvækstmodeller og økonomiske modeller
  • Vurdering af robustheds-effekter
  • Remote sensing teknik tilpasses naturnære/heterogene bevoksninger
  • Udvikle omkostningseffektive CO2- og biodiversitets-indikatorer
  • Udvikle koncept for naturnær drift planlægning og anvendelse heraf i 3 private skove.