HedeDanmark

HedeDanmark a/s er ejet af foreningen Hedeselskabet, som siden 1866 har beskæftiget sig med skovrejsning, skov- og naturforvaltning. I et nutidigt perspektiv er Hedeselskabets formål at modvirke og afbøde klimaforandringer, medvirke til at øge biodiversiteten og udvikle effektive løsninger til en bæredygtig udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse.

HedeDanmark har et fast samarbejde med skovejere på tilsammen 80.000 ha skov, hvor vi hjælper til med driften og udviklingen af deres skove. Desuden samarbejder vi lejlighedsvist og efter behov med en lang række andre skovejere.

Sammen med vores samarbejdspartnere leverer vi over 250.000 kubikmeter rundtræ til danske og udenlandske aftagere og ca. 1,5 mio. rummeter flis til danske kraft/varmeværker. Vi har mere end 50.000 ha med i vores skovcertificeringsordning, og hjælper vores skovejere med at udvikle naturværdierne på mere end 17.000 ha naturarealer.

Vores medarbejdere efterlever et værdisæt præget af faglighed, værdiskabelse og nytænkning.

HedeDanmark deltager sammen med 8 af sine samarbejdspartnere indenfor skovforvaltning i LIFE ForFit-projektet: I/S Brøns, Clasonsborg ejet af Danmarks Lærerforening, Færchs Plantage og Grindsted Plantage, ejet af Hedeselskabet, Høllund Søgård ApS, Sondrup Plantage ApS, St. Hjøllund Plantage og A/S Stilde Plantage.

Læs mere om HedeDanmark Skov her 

Kontakt

HedeDanmark
Michael Glud
Skovbrugschef
mgl@hededanmark.dk
Tlf: +45 4011 7600