Brøns skov

Brøns Skov (196 ha) er et Andelsselskab som blev grundlagt i 1881 af borgerne i Brøns sogn. Skoven er beliggende ved Skærbæk i Sønderjylland blot 5 km fra Vesterhavet og Vadehavet. Landsdelen var ved andelsselskabets grundlæggelse under tysk herredømme. Skoven blev tilplantet i perioden 1881 til 1940. De første ca 40 ha blev anlagt i tysk tid efter anbefalingerne af den tyske Fortsmeister Carl Emeis. Emeis-kulturene kendetegnes ved bl.a. anvendelse af blandningsbevoksninger bestående af bl.a.ædelgran, fyr, eg, bøg, rødgran, sitkagran, lærk og douglasgran.  Derudover anvendte Emeis ikke dybdepløjning men de såkaldte ”Rabattenkulturen”, der blev etableret grøfter for hver ca. 8 m – den opgravede jord skulle bl.a. dæmpe lyngen. Bevoksningerne som blev anlagt efter 1920 benyttede man sig af rødgran og sitkagran som hovedtræ.

I mange år har skoven været drevet efter ”Plukhugst”-lignende principper og blandningsbevoksningerne. Da orkanen i 1999 ramte området medførte dette et fladefald på 52 ha og spredt stormfald i samtlige bevoksninger.

I Emeis-bevoksningerne besluttede bestyrelsen at der skulle satses på den omfattende naturlige foryngelse, mens man foretog gentilplantningen af de arealer hvor rød- eller sitkagranen havde stået i renbestand.

I dag drives skoven ud fra naturnære principper efter følgende målsætninger;

  • Tilvæksten og vedmassen pr. hektar skal øges
  • Produktionens kvalitet skal hæves
  • Dyrkningsgrundlaget sikres 

Derudover opfylder skoven nærrekreative opgaver og råder f.eks. over et MTB-område.

Skoven blev PEFC-certificeret i 2017.

Kontakt

HedeDanmark
Martin Bösselmann
Regionschef
mab@hededanmark.dk
Tlf.: +45 2040 8362