St. Hjøllund

St. Hjøllund Plantage er i dag ejet af Julianelyst Gods. Plantagen er på 1100 hektar og forvaltes i et balanceret samspil mellem de to driftsgrene, skovdrift og natur- & vildtforvaltning.

Balancen imellem de to driftsgrene defineres af de naturlige forhold på det enkelte delareal. Henholdsvis bedst mulig produktion af råstoffet træ og bedst mulig natur vægtes ligeværdigt i det balancerede samspil, med respekt for stedets kultur, tradition og historie.

Det tidligere ejerskab af plantagen var med blandt de første til at arbejde aktivt med vedvarende skovdække og selvforyngelser i plantagedrift.

Den igangværende omlægning til naturnær skovdrift med vedvarende skovdække forsættes, imens der for nuværende forsat skal være lokalitetstilpasset metodefrihed i skovdriften. Ligeledes er der for nuværende fokus på at få indført flere nåletræarter.

Vi ser frem til at bidrage til LIFE Forest Fit for Future.

Kontakt

Julianelyst ApS
Julianelystvej 1, 8752 Østbirk
Søren Strunge
ss@julianelyst.dk
Tlf. +45 2835 8606