Viden

Formidling og undervisning

Der ligger en stor og vigtig opgave i at formidle projektets resultater og viden ud til den brede befolkning og til det etablerede netværk af andre projekter og skovorganisationer. Derudover er manglende viden om naturnær skovdrift i Danmark identificeret som en af barrierene mod at implementere naturnær skovdrift i skovsektoren.

Formidlingen i LIFE ForFit fordeler sig i to spor:

  • Information til offentligheden og NGO’s samt internationale skovorganisationer.
    Det vil ske gennem målrettede kurser, arrangementer, artikler og udarbejdelse af undervisningsmateriale til skoleklasser.
  • Uddannelse af alle niveauer i den professionelle skovsektor
    Afholdelse af workshops og kurser samt udvikling af kursusmateriale målrettes den professionelle skovsektor.
    Derudover etableres 2 såkaldte Martelloscoper. Martelloscoper er arealer på 1 ha af skoven, hvor alle træers højde og diameter såvel som øvrige parametre såsom artsammensætning og biodiversitetsindikatorer registreres. Herved opnås et skovareal med et præcist kendskab til stående vedmasse og biodiversitet til brug for undervisning.